Trường Đại học CMC | CMC University

1 st

Trường Đại học CMC - Mô hình đại học số đầu tiên tại Việt Nam

92 %

Cam kết 100% việc làm cho sinh viên các ngành Công nghệ, Kỹ thuật học hệ song ngữ

69 tỷ

Quỹ học bổng "CMC - Vì bạn xứng đáng" trị giá 96 tỷ đồng