Đồ họa truyền thông

CMC Ngành Thiết kế Đồ họa
lthquynh
Last Update 17/04/2024
0 already enrolled

About This Course

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

– Tên chương trình đào tạo:

+ Tiếng Việt: Thiết kế Đồ họa

+ Tiếng Anh: Graphic Design

– Mã ngành đào tạo: 7210403

– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D90

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 03 năm (không tính các học phần Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh)

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Thiết kế đồ họa

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Graphic Design

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Tổng quan về chương trình đào tạo

Đồ họa truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thiết kế, sáng tạo những sản phẩm mỹ thuật mang tính ứng dụng cao trong các lĩnh vực truyền thông , giải trí, y học, giáo dục… và nhiều lĩnh vực khác trong đời sống. Định hướng Đồ họa truyền thông cung cấp cho người học sau khi tốt nghiệp nền tảng kiến thức về đồ họa truyền thông như phát triển thương hiệu, thiết kế đồ họa tương tác, thiết kế đồ họa không gian, thiết kế sự kiện và chiến dịch truyền thông, minh họa sách, storyboard, digital paiting, thiết kế TVC, hậu kỳ phim. Người học có thể tham gia tư vấn, nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.

2.2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

– Về kiến thức: Chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng và toàn diện về lĩnh vực thiết kế đồ họa bao gồm nghệ thuật, phương pháp thiết kế, các kỹ thuật ứng dụng và sử dụng công nghệ, thành thạo các ứng dụng và công cụ thiết kế đồ họa truyền thông, xu hướng phát triển các ứng dụng đồ họa trên thế giới để có thể đáp ứng được các yêu cầu công việc.

– Về kỹ năng: Cử nhân ngành Thiết kế đồ họa có kỹ năng thực hành và vận dụng các kiến thức chuyên môn được học vào thực tiễn nghề nghiệp, bao gồm các kỹ năng thiết kế, sử dụng các phần mềm công nghệ và các kỹ năng nghề nghiệp khác. Đặc biệt, sinh viên có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh để làm việc trong môi trường quốc tế.

– Về mức tự chủ và trách nhiệm: Cử nhân ngành Thiết kế đồ họa là những công dân toàn cầu có phẩm chất và nền tảng đạo đức nghề nghiệp tốt; có trách nhiệm trong công việc và làm việc với thái độ hợp tác, tích cực, sáng tạo, kỷ luật, chăm chỉ, cởi mở và dân chủ.

3. Chương trình đào tạo

Giáo dục đại cương Cơ sở khối ngành Cơ sở ngành Chuyên ngành Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp
Lý luận chính trị và pháp luật Lịch sử Mỹ thuật và Mỹ thuật ứng dụng Luật xa gần Các học phần bắt buộc Thực tập mỹ thuật cơ sở
Triết học Mác – Lênin Lịch sử Thiết kế đồ họa Nguyên lý thị giác Kịch bản phân cảnh Thực tập nghề nghiệp
Kinh tế chính trị Mác – Lênin Mỹ học đại cương Giải phẫu tạo hình Vẽ minh họa Đồ án tốt nghiệp
Chủ nghĩa xã hội khoa học Cơ sở văn hóa Việt Nam Nguyên lý thiết kế đồ họa Thiết kế logo
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Màu sắc trong thiết kế đồ họa Thiết kế hồ sơ cá nhân
Tư tưởng Hồ Chí Minh Nhiếp ảnh Các học phần tự chọn chuyên ngành
Pháp luật đại cương Quay phim Định hướng Đồ họa truyền thông
Toán và khoa học cơ bản Vẽ kỹ thuật Thiết kế phim quảng cáo
Kỹ năng mềm Hình họa 1 Thiết kế sách và catalogue
Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp Hình họa 2 Thiết kế bao bì
Giáo dục thể chất Hình họa 3 Thiết kế nhận diện thương hiệu
Giáo dục Quốc phòng và An ninh Hình họa 4 Thiết kế triển lãm
Tin học ứng dụng 1 Thiết kế gian hàng bán lẻ
Tin học ứng dụng 2 Thiết kế trải nghiệm người dùng
Tin học ứng dụng 3 Thiết kế giao diện người dùng
Tin học ứng dụng 4
Đồ họa chữ 1
Đồ họa chữ 2
Vẽ kỹ thuật số

Learning Objectives

Chuyên viên thiết kế UI/UX
Chuyên gia Thiết kế Đa phương tiện
Chuyên gia Thiết kế Biểu ngữ
Quản lý Nội dung Đồ họa
Nhà Thiết kế Đồ họa Sản phẩm
Chuyên viên thiết kế đồ họa web/app

Write a review

Free
Level
Cử nhân