Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Với thông điệp giáo dục khai phóng, Trường Đại học CMC hướng tới xây dựng mô hình trường Đại học thông minh đầu tiên tại Việt Nam, là nơi tất cả sinh viên đều được tự do lựa chọn định hướng cho bản thân, đánh thức và phát triển tiềm năng tối đa để tự tin trở thành công dân toàn cầu, sẵn sàng thích ứng với mọi biến đổi trong thế giới số 4.0, tạo ra những đột phá trong khoa học công nghệ để kiến tạo tương lai và đóng góp cho cộng đồng.

Mang tiêu chí tiên quyết là lấy người học làm trọng tâm phát triển, vượt ra khỏi giới hạn của giảng đường hay những thành công chỉ đo bằng điểm số, Trường Đại học CMC cam kết thực hiện hóa tất cả mong muốn chọn trường đại học của thế hệ trẻ, đem đến một môi trường giáo dục năng động, cởi mở, hội nhập quốc tế, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn, đảm bảo cơ hội nghề nghiệp vững vàng tại tập đoàn CMC và các tập đoàn đa quốc gia khác,…