Đội ngũ giảng viên

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ CHUYÊN GIA

Đội ngũ giảng viên và chuyên gia của Trường Đại học CMC

Trường Đại học CMC đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có năng lực chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm giảng dạy và tâm huyết với nghề. Đội ngũ giảng viên của trường phần lớn từng học tập, làm việc và nghiên cứu tại các trường đại học hàng đầu thế giới tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan, New Zealand,… và các trường đại học hàng đầu Việt Nam.

Hội đồng chuyên môn

No member found

Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

NCS. ThS. Nguyễn Minh Kiên

Phó Trưởng Khoa, Giảng viên khoa Mỹ thuật và Thiết kế

TS. Nguyễn Thị Hà Châu

Giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

ThS. Bùi Quỳnh Giang

Giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

ThS. Nguyễn Khánh Vân

Giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

ThS. Trương Hà Trung

Giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

ThS. Nguyễn Thị Huế

Giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

ThS. Nguyễn Thị Mai Anh

Giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế