Gương mặt sinh viên

Trường Đại học CMC dành sự quan tâm hàng đầu đến các hoạt động nâng cao chất lượng chuyên môn, đặc biệt là trong phong trào học tập và nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Chuyên mục Gương mặt sinh viên ghi nhận những nỗ lực, đóng góp và thành tích của những sinh viên ưu tú đang theo học tại Trường Đại học CMC.

Đây là chuyên mục vinh danh những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, hoạt động ngoại xã hội tích cực hoặc đạt các giải thưởng lớn về học thuật, hoạt động cộng đồng. Những sinh viên tiêu biểu được được vinh danh là minh chứng cho sự đầu tư đúng hướng của Trường Đại học CMC trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong toàn hệ thống. Với mục tiêu ngày càng nhiều hơn nữa những cá nhân ưu tú, những đại sứ truyền thông sẽ giới thiệu tới cộng đồng hình ảnh một hệ thống sinh viên đại học năng động, sáng tạo, sẵn sàng gánh vác sứ mệnh dẫn dắt và xây dựng xã hội