Hệ đào tạo

Hệ đào tạo

1. Hệ đào tạo Song ngữ (Global Mode – GM)

Chương trình giáo dục đại học Hệ đào tạo Song ngữ (Global Mode – GM) là chương trình đào tạo cử nhân trình độ đại học chính quy, với điểm nổi bật là sử dụng ngôn ngữ giảng dạy tiếng Anh cho toàn bộ học phần chuyên môn. Chương trình đào tạo của Hệ đào tạo Song ngữ được xây dựng với phương pháp giáo dục đặc biệt, đào tạo người học đạt chuẩn đầu ra cao hơn về kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn.
Trường Đại học CMC cam kết việc làm cho 100% sinh viên hệ Song ngữ các ngành/chương trình đào tạo Công nghệ Thông tin, Công nghệ Thông tin Việt – Hàn, Công nghệ Thông tin Việt – Nhật, Khoa học Máy tính, Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông tại Tập đoàn Công nghệ CMC, SAMSUNG, các doanh nghiệp đối tác hàng đầu Việt Nam và quốc tế.

Các ngành/chương trình đào tạo hệ Song ngữ:
• Công nghệ Thông tin
• Công nghệ Thông tin Việt – Hàn
• Công nghệ Thông tin Việt – Nhật
• Khoa học Máy tính
• Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông
• Quản trị Kinh doanh
• Marketing

2. Hệ đào tạo Tiêu chuẩn (Standard Mode – SM)

Chương trình giáo dục đại học Hệ đào tạo Tiêu chuẩn (Standard Mode – SM) là chương trình đào tạo cử nhân trình độ đại học chính quy, đạt chuẩn đầu ra theo công bố của Trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập trong khu vực và thế giới. Từ năm thứ hai, sinh viên học tập với tài liệu giảng dạy bằng tiếng Anh cho các môn chuyên ngành.

Các ngành/chương trình đào tạo hệ Tiêu chuẩn:

  • Công nghệ Thông tin
  •  Khoa học Máy tính
  • Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông
  • Quản trị Kinh doanh
  • Marketing
  • Thiết kế Đồ họa
  • Ngôn ngữ Hàn Quốc
  • Ngôn ngữ Nhật

3. Thông tin về Hệ đào tạo Song ngữ (GM) và Hệ đào tạo Tiêu chuẩn (SM)

Thông tin về Hệ đào tạo Song ngữ (GM) và Hệ đào tạo Tiêu chuẩn (SM)

Nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến