Hỗ trợ sinh viên

Kênh Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học CMC có chức năng gắn kết sinh viên với các hoạt động của phòng Đào tạo và phòng Công tác sinh viên từ khi nhập học đến khi ra trường. Kênh Hỗ trợ sinh viên cung cấp đầy đủ các thông tin xoay quanh đời sống sinh viên, hoạt động sinh viên hỗ trợ các bạn sinh viên trong toàn bộ quá trình học tập, đào tạo tại trường.

Kênh Hỗ trợ sinh viên phụ trách tổ chức tư vấn, hỗ trợ công tác hành chính và quản lý sinh viên; tổ chức quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao cho sinh viên; chăm sóc y tế cho sinh viên, cán bộ quản lý, giảng viên, đồng thời hỗ trợ công tác cố vấn học tập, công tác cựu sinh viên và các câu lạc bộ học thuật cho sinh viên. Bên cạnh đó, Kênh Hỗ trợ sinh viên có chức năng hướng dẫn các thủ tục hồ sơ của sinh viên, quản lý hồ sơ sinh viên, ban hành các văn bản quy định trong nhà trường và tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Thông qua Kênh Hỗ trợ sinh viên, sinh viên sẽ được cập nhật liên tục các hoạt động của nhà trường, giải đáp các thắc mắc đồng thời tìm kiếm các cơ hội kết nối thực tập, việc làm ngày trên website của nhà trường.