Liên hệ Phòng CTSV

Liên hệ Phòng CTSV

Phòng Công tác sinh viên

Cơ sở 1: 0976497490
Cơ sở 2: 0976373596
Email: osa@cmc-u.edu.vn

Các dịch vụ, hoạt động hỗ trợ sinh viên bao gồm:

TTNội dung
1Thủ tục hành chính sinh viên
2Tư vấn nhà trọ sinh viên
3Tư vấn vay vốn tín dụng sinh viên
4Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của sinh viên/phụ huynh
5Theo dõi chuyên cần của sinh viên
6Quản lý công tác rèn luyện của sinh viên, xét và cấp học bổng khuyến khích học tập, khen thưởng và kỷ luật sinh viên
7Đôn đốc sinh viên đóng học phí đúng hạn
8Hướng nghiệp và trải nghiệm doanh nghiệp
9Thực tập
10Việc làm sinh viên
11Công tác Đoàn
12Truyền thông sinh viên
13Tham vấn tâm lý sinh viên
14Phát triển kỹ năng sinh viên (kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp)
15Hỗ trợ học tập, phối hợp với các cố vấn học tập nhằm hỗ trợ sinh viên học tiến bộ
16Trao đổi sinh viên quốc tế, học kỳ ở nước ngoài
17Hỗ trợ sinh viên hội nhập môi trường đại học và kết nối cộng đồng
18Tổ chức các sự kiện, hoạt động ngoại khóa và cuộc thi sinh viên
19Phát triển và quản lý các câu lạc bộ sinh viên