Mẫu đăng ký năm 2022

Mẫu đăng ký

02. Điền thông tin đăng ký xét tuyển

Thí sinh khai đầy đủ thông tin theo mẫu giấy hoặc mẫu đăng ký Online

03. Hoàn tất hồ sơ đăng ký xét tuyển

Thí sinh gửi hồ sơ và các giấy tờ đính kèm về địa chỉ của Trường Đại học CMC qua đường bưu điện.