Ngành Thiết kế Đồ họa

KHOA MỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ

Ngành Thiết kế Đồ họa​

1. Tổng quan về ngành Thiết kế Đồ họa

Với sự phát triển nhanh chóng của truyền thông và quảng cáo, thiết kế gắn với công nghệ và truyền thông trở thành một xu hướng, đồ họa kết hợp công nghệ số trở thành một ngành học hấp dẫn giới trẻ, đặc biệt là đối với những bạn trẻ đam mê sáng tạo, thích làm việc trong môi trường năng động. Theo xu hướng đó, ngành đào tạo thiết kế đồ họa tại Trường Đại học CMC hướng tới đào tạo sinh viên có khả năng tạo ra những sản phẩm thiết kế phục vụ truyền thông bằng cách ứng dụng công nghệ số.

2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

Với chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, sinh viên được tiếp cận kiến thức mỹ thuật cơ bản, phù hợp với các trường đào tạo nghệ thuật, để có thể tiếp tục học tập ở bậc cao hơn như thạc sỹ, tiến sỹ. Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên vốn kiến thức vững chắc từ nền tảng nghệ thuật cơ bản đến phương pháp thiết kế, kỹ thuật ứng dụng và sử dụng công nghệ trong thiết kế đồ họa, xu hướng phát triển các ứng dụng đồ họa trên thế giới.

Phương pháp đào tạo tích hợp, sử dụng giáo trình chuyên ngành nhập khẩu từ nước ngoài và định hướng ứng dụng thực tế tạo ra sự khác biệt cho người học. Từ nền tảng đồ họa căn bản và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong đồ họa, sinh viên được học sâu hơn về quá trình hình thành ý tưởng, phác thảo, lựa chọn công nghệ và kỹ thuật thực hành tạo ra sản phẩm.

Ngoài ra, sinh viên còn được đào tạo kỹ năng vẽ tay và kỹ năng digital painting. Chương trình đào tạo thiết kế đồ họa tại Trường Đại học CMC gồm nhiều chuyên ngành cho phép sinh viên lựa chọn theo khả năng và định hướng nghề nghiệp, bao gồm đồ họa truyền thông, đồ họa không gian, đồ họa tương tác, phim hoạt hình và game.

Ngoài kiến thức trong phạm vi nghề nghiệp và chuyên môn, sinh viên còn được trang bị kỹ năng nhận thức, thực hành, cũng như phẩm chất và nền tảng đạo đức, tự chủ và tự chịu trách nhiệm, khả năng hoạch định, điều phối và tổ chức học tập và công việc. Học tập dựa trên trải nghiệm thực tế và dựa trên hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, có sự kết hợp cơ hữu giữa giáo dục, nghiên cứu và kinh doanh, tạo ra các giải pháp mới để góp phần phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí công việc sau:​

Định hướng đào tạo trong ngành Thiết kế Đồ họa

KHOA MỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ

Ngành Thiết kế Đồ họa

Tổng quan về chương trình đào tạo

Với sự phát triển nhanh chóng của truyền thông và quảng cáo, thiết kế gắn với công nghệ và truyền thông trở thành một xu hướng, đồ họa kết hợp công nghệ số trở thành một ngành học hấp dẫn giới trẻ, đặc biệt là đối với những bạn trẻ đam mê sáng tạo, thích làm việc trong môi trường năng động. Theo xu hướng đó, ngành đào tạo thiết kế đồ họa tại Trường Đại học CMC hướng tới đào tạo sinh viên có khả năng tạo ra những sản phẩm thiết kế phục vụ truyền thông bằng cách ứng dụng công nghệ số.

Chương trình đào tạo thiết kế đồ họa tại Trường Đại học CMC gồm nhiều chuyên ngành cho phép sinh viên lựa chọn theo khả năng và định hướng nghề nghiệp, bao gồm Đồ họa Truyền thông và Đồ họa Hoạt hình. Với chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, sinh viên được tiếp cận kiến thức mỹ thuật cơ bản, phù hợp với các trường đào tạo nghệ thuật, để có thể tiếp tục học tập ở bậc cao hơn như thạc sỹ, tiến sỹ.

Định hướng đào tạo

Cấu trúc chương trình

Đại cương

Lý luận chính trị và pháp luật

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Pháp luật đại cương

Toán và khoa học cơ bản

Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ sở khối ngành
 • Lịch sử Mỹ thuật và Mỹ thuật ứng dụng
 • Lịch sử Thiết kế đồ họa
 • Mỹ học đại cương
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
Cơ sở ngành
 • Luật xa gần
 • Nguyên lý thị giác
 • Giải phẫu tạo hình
 • Nguyên lý thiết kế đồ họa
 • Màu sắc trong thiết kế đồ họa
 • Nhiếp ảnh
 • Quay phim
 • Vẽ kỹ thuật
 • Hình họa 1
 • Hình họa 2
 • Hình họa 3
 • Hình họa 4
 • Tin học ứng dụng 1
 • Tin học ứng dụng 2
 • Tin học ứng dụng 3
 • Tin học ứng dụng 4
 • Đồ họa chữ 1
 • Đồ họa chữ 2
 • Vẽ kỹ thuật số
Chuyên ngành

Các học phần bắt buộc

 • Kịch bản phân cảnh
 • Vẽ minh họa
 • Thiết kế logo
 • Thiết kế hồ sơ cá nhân

Các học phần tự chọn chuyên ngành

Định hướng Đồ họa truyền thông

 • Thiết kế phim quảng cáo
 • Thiết kế sách và catalogue
 • Thiết kế bao bì
 • Thiết kế nhận diện thương hiệu
 • Thiết kế triển lãm
 • Thiết kế gian hàng bán lẻ
 • Thiết kế trải nghiệm người dùng
 • Thiết kế giao diện người dùng

Định hướng Đồ họa hoạt hình

 • Thiết kế chuyển động hoạt hình
 • Thiết kế nhân vật
 • Thiết kế bối cảnh
 • Sản xuất âm thanh
 • Phần mềm hoạt hình 2D
 • Chuyển động trong môi trường 3D
 • Tạo khung xương và bộ điều khiển cho nhân vật
 • Kiến thức cơ bản về hoạt hình 3D
Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
 • Thực tập mỹ thuật cơ sở
 • Thực tập nghề nghiệp
 • Đồ án tốt nghiệp

Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm

Triển vọng nghề nghiệp