Thông điệp từ Chủ tịch Hội đồng Trường

Thông điệp từ Chủ tịch Hội đồng Trường

CMC là Tập đoàn cho đến nay đã có 30 năm phát triển, quy mô gần 6.000 nhân sự, với mục tiêu chiến lược tới năm 2025 sẽ phát triển lên 10.000 – 15.000 người. Chúng tôi có nhu cầu nhân lực lớn trong định hướng phát triển lĩnh vực Công nghệ của Tập đoàn CMC nói riêng cũng như phụng sự đất nước trong quá trình chuyển đổi số và hiện đại hóa. Về mặt xã hội, lĩnh vực giáo dục đào tạo luôn là lĩnh vực được Đảng, Nhà nước và Nhân dân vô cùng quan tâm. Bởi vậy CMC khát khao đầu tư và tham gia vào lĩnh vực đầy thách thức này.

Khẩu hiệu của nhà trường được lựa chọn đó là “Hướng tới Giáo dục Khai phóng”, “Hướng tới Giáo dục Vị Nhân sinh” như cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục đầu tiên của VN Vũ Đình Hòe đã từng mong đợi. Chúng tôi cũng dựa trên triết lý của UNESCO – Tổ chức Giáo dục – Khoa học – Văn hóa của Liên hiệp quốc đã đề xướng đó là “học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình” làm kim chỉ nam cho hoạt động đào tạo. Ước mơ lớn nhất của tôi là đưa Việt Nam trở thành cường quốc về Công nghệ thông tin, trở thành nơi cung cấp nguồn nhân lực về dịch vụ số trên toàn cầu.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghệ CMC tin tưởng tuyệt đối vào đội ngũ lãnh đạo nhà trường, với kỳ vọng Khai phá tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho đất nước, góp phần xây dựng Việt Nam Hùng cường, mang đến một không gian học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

Chúng ta sẽ cùng đồng hành để hiện thực hóa khát vọng đưa Trường Đại học CMC trở thành Đại học Số hàng đầu Châu Á, nằm trong Top đầu thế giới về một số ngành khoa học, công nghệ mới vào năm 2033 sớm trở thành một đại học đẳng cấp thế giới vào năm 2043.

Nguyễn Trung Chính

Chủ tịch Hội đồng Trường