Thông tin tuyển sinh

Phương thức xét tuyển năm 2024

Phương thức 1 (CMC200): Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ) theo tổ hợp môn xét tuyển. Thí sinh chọn một trong bốn cách sau đây:

Cách 1: Xét học bạ kết hợp môn Tiếng Anh theo điểm trung bình (TB) năm lớp 11 và HK1 lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển, không cộng điểm ưu tiên.

 • Điểm xét tuyển = [(Điểm TB môn Tiếng Anh) × 2 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3] × 3 / 4.

Trong đó, điểm TB môn được tính như sau:

 • Điểm TB môn = (Điểm TB môn lớp 11 + Điểm TB môn HK1 lớp 12) / 2.

Cách 2: Xét học bạ kết hợp môn Tiếng Anh theo điểm TB năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển, không cộng điểm ưu tiên.

 • Điểm xét tuyển = [(Điểm TB môn Tiếng Anh) × 2 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3] × 3 / 4.

Cách 3: Xét học bạ theo điểm TB năm lớp 11 và HK1 lớp 12.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển, không cộng điểm ưu tiên.

 • Điểm xét tuyển = Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3.

Trong đó, điểm TB môn được tính như sau:

 • Điểm TB môn = (Điểm TB môn lớp 11 + Điểm TB môn HK1 lớp 12) / 2.

Cách 4: Xét học bạ theo điểm TB năm học lớp 12.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển, không cộng điểm ưu tiên.

 • Điểm xét tuyển = Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3.

Phương thức 2 (CMC100): Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có).
 • Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Phương thức 3 (CMC303): Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học CMC. Cụ thể:

 • Đối tượng TT1: Thí sinh có tên trong danh sách tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế được xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.
 • Đối tượng TT2: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.
 • Đối tượng TT3: Các đối tượng khác thuộc diện tuyển thẳng theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT.
 • Đối tượng TT4: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi hoặc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố (trực thuộc trung ương) trong các năm từ 2021 – 2024 được xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.
 • Đối tượng TT5: Thí sinh là học sinh hệ chuyên thuộc các trường THPT chuyên các tỉnh/ thành phố có điểm tổ hợp xét tuyển theo học bạ đạt từ 24,00 điểm trở lên (được đăng kí xét tuyển thẳng vào các ngành học có môn chuyên thuộc tổ hợp xét tuyển tương ứng). Riêng học sinh lớp chuyên Tin học đạt điều kiện trên có thể đăng ký xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành đào tạo.
 • Đối tượng TT6: Thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế: SAT – Scholastic Assessment Test; ACT – American College Testing; A-Level – Cambridge International Examinations A-Level. Các chứng chỉ quốc tế khác sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét và phê duyệt theo từng trường hợp (xem chi tiết tại Phụ lục 2).
 • Đối tượng TT7: Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ sau đây:
  • Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương (tham khảo bảng quy đổi tương đương tại Phụ lục 3).
  • Chứng chỉ tiếng Hàn Quốc từ TOPIK4 trở lên được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc.
  • Chứng chỉ tiếng Nhật từ N3 (JLPT) trở lên được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Nhật.
 • Đối tượng TT8: Thí sinh có giấy chứng nhận là sinh viên chuyển trường từ các trường đại học khác: trường đại học mà sinh viên đang theo học thuộc Top1000 theo bảng xếp hạng của Times Higher Education (THE) năm 2024.

Phương thức 4 (CMC410): Xét tuyển kết hợp kết quả học tập bậc THPT (học bạ) với chứng chỉ quốc tế (CCQT). Thí sinh chọn một trong hai cách sau đây:

Cách 1: Điểm xét tuyển là kết hợp điểm quy đổi CCQT (thay môn ngoại ngữ) với điểm TB học bạ cả năm lớp 11 và HK1 lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển, không cộng điểm ưu tiên.
 • Điểm xét tuyển = [(Điểm quy đổi CCQT) × 2 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3] × 3 / 4.
Trong đó, điểm TB môn được tính như sau:
 • Điểm TB môn = (Điểm TB môn lớp 11 + Điểm TB môn HK1 lớp 12) / 2.
Cách 2: Điểm xét tuyển là kết hợp điểm quy đổi CCQT với điểm TB học bạ cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển, không cộng điểm ưu tiên.
 • Điểm xét tuyển = [(Điểm quy đổi CCQT) × 2 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3] × 3 / 4.

Phương thức 5 (CMC409): Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế (CCQT).

Điểm xét tuyển là kết hợp điểm quy đổi CCQT với điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có).
 • Điểm xét tuyển = [(Điểm quy đổi CCQT) × 2 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3] × 3 / 4 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến

Học bổng và ưu đãi năm 2024

Học bổng CMC Khai phóng

Số lượng dự kiến: 50 suất.

Trị giá học bổng: 100% học phí toàn khóa học (không bao gồm học phí chương trình học tiếng Anh).

Đối tượng và tiêu chí xét học bổng: thí sinh nhập học Trường Đại học CMC năm 2024 thỏa mãn ít nhất một trong các tiêu chí sau:

 • Đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi và kỳ thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế trong các năm từ 2021 – 2024 và có môn đoạt giải nằm trong tổ hợp xét tuyển vào ngành tương ứng của Trường Đại học CMC.

Lưu ý: Thí sinh đạt giải môn Tin học được xét học bổng vào ngành Công nghệ Thông tin.

 • Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển năm 2024 đạt từ 26,00 điểm trở lên (có bao gồm điểm ưu tiên).
 • Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5 trở lên hoặc tương đương hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nhật N2 trở lên (với thí sinh ĐKXT vào ngành Ngôn ngữ Nhật) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Hàn Quốc TOPIK 5 trở lên (với thí sinh ĐKXT vào ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc). Ngoài ra, kết quả học tập HK1 lớp 12 không có môn nào dưới 8,00 điểm trong tổ hợp xét tuyển.

* Ưu tiên thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển sớm và ưu tiên đặt thứ tự nguyện vọng CMC là số 1 trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Học bổng CMC Sáng tạo

Số lượng dự kiến: 100 suất.

Trị giá học bổng: 70% học phí toàn khóa học (không bao gồm học phí chương trình học tiếng Anh).

Đối tượng và tiêu chí xét học bổng: thí sinh nhập học Trường Đại học CMC năm 2024 thỏa mãn ít nhất một trong các tiêu chí sau.

 • Đạt giải nhất, nhì, ba các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố (trực thuộc trung ương) trong các năm từ 2021 – 2024 và có môn đoạt giải nằm trong tổ hợp xét tuyển vào ngành tương ứng của Trường Đại học CMC.
 • Kết quả học tập THPT lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 có ĐTB đạt từ 9,00 trở lên.
 • Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển năm 2024 đạt từ 25,50 điểm trở lên (có bao gồm điểm ưu tiên).
 • Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh IELTS 7.0 trở lên hoặc tương đương, chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nhật N3 trở lên, chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Hàn Quốc TOPIK4 trở lên. Ngoài ra, kết quả học tập HK1 lớp 12 không có môn nào dưới 8,00 điểm trong tổ hợp xét tuyển.

* Ưu tiên thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển sớm và ưu tiên đặt thứ tự nguyện vọng CMC là số 1 trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Học bổng CMC Tiên phong

Số lượng dự kiến: 250 suất.

Trị giá học bổng: 50% học phí toàn khóa học (không bao gồm học phí chương trình học tiếng Anh).

Đối tượng và tiêu chí xét học bổng: thí sinh nhập học Trường Đại học CMC năm 2024 thỏa mãn ít nhất một trong các tiêu chí sau:

 • Kết quả học tập THPT lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 có ĐTB đạt từ 8,50 trở lên.
 • Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển năm 2024 đạt từ 25,00 điểm trở lên (có bao gồm điểm ưu tiên).
 • Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên hoặc tương đương. Ngoài ra, kết quả học tập HK1 lớp 12 không có môn nào dưới 8,00 điểm trong tổ hợp xét tuyển.

* Ưu tiên thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển sớm và ưu tiên đặt thứ tự nguyện vọng CMC là số 1 trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Ưu đãi dành cho thí sinh là con của nhân viên thuộc Tập đoàn Công nghệ CMC

 • Số lượng dự kiến: 20 suất.
 • Trị giá ưu đãi: 30% học phí toàn khóa học (không bao gồm học phí chương trình học tiếng Anh).
 • Đối tượng và tiêu chí xét học bổng: thí sinh nhập học Trường Đại học CMC năm 2024 là con đẻ của nhân viên đang công tác tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghệ CMC. Nhân viên ký hợp đồng lao động có thời gian công tác tại CMC từ 05 năm trở lên tính tới ngày thí sinh làm thủ tục nhập học.

Chính sách ưu đãi dành cho thí sinh nộp hồ sơ sớm và ưu tiên nguyện vọng

 • Số lượng dự kiến: 400 suất

Trị giá ưu đãi, đối tượng và tiêu chí xét ưu đãi:

  • Thí sinh ĐKXT sớm đợt 1, 2, 3, 4, 5 (từ ngày 10/01 – 31/05/2024), trúng tuyển có điều kiện và nộp phí ghi danh trước ngày 31/05/2024: ưu đãi 9.000.000 đồng học phí năm 1 (trừ vào học phí học kỳ 1, 2, 3: mỗi học kỳ giảm trừ 3.000.000 đồng), không bao gồm học phí tiếng Anh (nếu có).
  • Trường hợp thí sinh thuộc diện được các mức học bổng và ưu đãi cao hơn thì không áp dụng chính sách ưu đãi này.
Trường Đại học CMC sẽ trở thành đại học số hàng đầu Châu Á, nằm trong top đầu thế giới về một số ngành khoa học, công nghệ mới vào năm 2033 và trở thành đại học đẳng cấp thế giới vào năm 2043.
1 st

Trường Đại học CMC - Đại học số đầu tiên tại Việt Nam

81 %

Cam kết việc làm cho 100% sinh viên các ngành Công nghệ học hệ song ngữ

69 tỷ

Quỹ học bổng "CMC - Vì bạn xứng đáng" trị giá 96 tỷ đồng

Một số hoạt động nổi bật của sinh viên